Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Jaworznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT- Lekarz rehabilitacji medycznej


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Jaworznie

43 - 600 Jaworzno, ul. Zawiszy Czarnego 4.

 

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 Nr 112, poz. 654)

ogłasza:

 

konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych podmiotom wykonującym działalność leczniczą do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie:

 

 1. udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza o specjalności rehabilitacja medyczna.

 

I.

 

 1. Umowa może być zawarta na czas nie krótszy niż 14 miesiące.

 2. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych nastąpi 1 listopada 2011 r.

 3. Ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, regulaminem przeprowadzania konkursu, wzorem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się na stronie internetowej SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy www.zpo.bip.jaworzno.pl.

II.

 

  1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza z zakresu rehabilitacji medycznej” w Dziale Administracji do dnia 17 października 2011 r.

III.

 

 1. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 października 2011r. w pokoje dziennym Zakładu I piętro o godz. 10:00 - w trakcie otwarcia ogłoszone zostaną jedynie nazwiska oferentów.

 2. Oferty będą rozpatrzone w terminie do 5 dni od daty zakończenia składania ofert.

 3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty zawierające dane, o których mowa w § 7 Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu Ofert, złożone na formularzu udostępnionym przez Udzielającego Zamówienie.

 4. O rozstrzygnięciu konkursu SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy poinformuje poprzez zamieszczenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej (www.zpo.bip.jaworzno.pl) zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konkursu ofert.

 

IV.

 

Termin związania ofertą obowiązuje Oferenta przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

V.

 

SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,

 2. swobodnego wyboru oferty,

 3. negocjacji z oferentami w przypadku złożenia ofert o tych samych cenach lub w przypadku złożenia ofert
  o cenie przekraczającej możliwości finansowe Udzielającego Zamówienia.

 

VI.

 

 1. W toku postępowania konkursowego, Oferentom przysługują środki odwoławcze określone w Regulaminie

 2. Wniesienie protestu po zawarciu umowy jest niedopuszczalne.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bożena Dyląg 29-09-2011 08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bożena Dyląg 26-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Bożena Dyląg 20-12-2011 13:28